هنگامه قاضیانی پیام بیتا فرهی از بیمارستان را استوری کرد

به گزارش باملین بیتا فرهی که در حال حاضر سریال سرزمین مادری از او در تلویزیون پخش می شود در بیمارستان بستری است و هنگامه قاضیانی دیگر بازیگر سریال سرزمین مادری با ملاقات از او، پیامی دردناک را از طرف بیتا فرهی در اینستاگرام منتشر کرد.

هنگامه قاضیانی

 

قاضیانی نوشت: بیتا جان فرهی گفتند از مردم ممنونم.

 

استوری هنگامه قاضیانی