واکنش همسر سابق بهاره رهنما به حواشی اخیر منوچهر هادی!

به گزارش باملین، امیرخسرو عباسی همسر سابق بهاره رهنما در واکنش به حواشی منوچهر هادی و یکتا ناصر نوشت:

 

منوچهر هادی نه تنها کارگردان خوب و بزرگی هست. بلکه  در زندگی شخصی هم فرد بزرگ و باگذشتی هست. کمتر شخصیتی در این فضای مجازی بین این همه بیننده اینگونه از خود گذشتگی میکنه.

آدم های بزرگ رو در لحظه می توان شناخت.