پانته‌آ بهرام با کارگردان معروف در یک قاب آن هم تو آمریکا!

به گزارش باملین، عکسی از پانته آ بهرام درکنار عبدالرضا کاهانی در آمریکا منتشر شده است.

پانته‌آ بهرام و عبدالرضا کاهانی