چرا تعداد چک برگشتی ها دو برابر شده است؟

به گزارش باملین به نقل از  تجارت نیوز، در آذر ماه امسال حدود ۶۶ همت چک برگشت خورده که در مقایسه با آذر ماه سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است.

 

 پس از یک وقفه غیرمعمول بالاخره بانک مرکزی آمارهای مربوط به وضعیت چک‌های مبادله‌ای کشور در آبان و آذر ماه را به طور همزمان منتشر کرد.

 

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ برگشت چک در آبان و آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل وخیم‌تر شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذر ماه امسال بالغ بر ۷ میلیون و ۹۱۷ هزار فقره چک در کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۱۱ درصدی همراه بوده است.

این درحالی است که ارزش چک‌های مبادله شده در آذر امسال حدود ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل حدود یک درصد رشد داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت استفاده از چک در آذر ماه نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما مبلغ چک‌ها در این ماه درشت‌تر شده است.

چک‌های مبادله‌ای در آذر ماه امسال در مقایسه با آذر ماه سال گذشته از لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب ۹.۷ و ۳۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش از حدود ۷.۹ میلیون چک مبادله‌ای در آذر ماه امسال، حدود ۶۳۶ هزار فقره چک به ارزش ۶۵.۸ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ درصد و ۹.۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر در آذر سال جاری، سهم چک‌های برگشتی از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای معادل ۸ درصد و سهم چک‌های وصولی نیز معادل ۹۲ درصد بوده است.

سهم تعداد چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای در آذر ماه امسال نسبت به ماه قبل حدود ۰.۲ واحد درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

نکته قابل تامل در گزارش بانک مرکزی رشد چشمگیر ارزش چک‌های برگشتی در آخرین ماه پاییز است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در آذر ماه امسال حدود ۶۶ همت چک برگشت خورده که در مقایسه با آذر ماه سال گذشته بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است.

استفاده از چک در آبان کاهش یافت

گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌ها در آبان ماه نیز که با تاخیرزمانی زیادی منتشر شده نشان می‌دهد در این ماه بالغ بر ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار فقره چک در کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۷ درصدی همراه بوده است.

چک‌های مبادله‌ای در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته از لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب ۱۳ و ۴۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین از تعداد چک‌های مبادله شده در آبان ماه امسال حدود ۷.۹ درصد آن (یعنی ۶۲۳ هزار فقره چک) به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به آبان سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است.