چرا دویدن در سرما بهتر است؟

به گزارش باملین، دکتر «جاشوا بلومگرن»، متخصص پزشکی ورزشی مراقبت‌های اولیه در شیکاگو و سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «دویدن یک ورزش قلبی عروقی خوب است. تقریباً از هر ماهیچه پا استفاده شده و بازو‌ها هم در حین دویدن درگیر هستند، بنابراین اگرچه لزوماً یک تمرین کامل بدن نیست، اما بسیار به آن، نزدیک است.»

او افزود: «شما از دویدن در هوای سرد یا گرم، مزایای قلبی عروقی را دریافت خواهید کرد، اما آنچه بدن برای حفظ دمای بدن در دویدن در هوای سرد از سر می‌گذرد، کمی متفاوت است.»

بلومگرن به تعدادی از مطالعات اخیر اشاره می‌کند که مزایای دویدن در هوای سرد و چالش‌های دویدن در هوای گرم را مطرح می‌کند.

یکی از مزایای دویدن در هوای سردتر، تقویت ذهنی و عاطفی است که به کاهش اثرات اختلال عاطفی فصلی در طول ماه‌های زمستان کمک می‌کند.

یکی از عوامل جذاب در دویدن در هوای سرد، گرمازایی است، فرآیندی که از طریق آن بدن گرما را در دما‌های سرد تولید و حفظ می‌کند.

بلومگرن توضیح داد: «بدن از نظر حفظ گرما در هوای سرد فرآیند متفاوتی را طی می‌کند، که به طور کلی به چیزی به نام چربی قهوه‌ای متکی است که به سوزاندن کالری کمک می‌کند. در پاسخ به سرما، بدن چربی قهوه‌ای بیشتری تولید می‌کند که در حفظ یا تولید گرما بهتر از چربی سفید است.»

با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند دویدن‌های زمستانی ممکن است نیاز به اقدامات احتیاطی بیشتری از نظر لباس و کفش داشته باشد.