چه کسی قبر رضا شاه را ویران کرد و قبر رضا پهلوی امروز کجا است؟ + فیلم

با سلام – خدمات گردشگری: در سال تولد رضاشاه به این سوال پاسخ دادیم که پیکر بنیانگذار سلسله پهلوی کجا دفن شده و اکنون چه سرنوشتی دارد؟