کارگران ایرانی به این سه کشور مهاجرت کردند

به گزارش اختاز آنلاین به نقل از تسنیم، چند روز پیش سمیه گلپور رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ایران با ابراز نگرانی از مهاجرت کارگران حرفه ای به عراق، ترکیه و عمان گفت: خواسته کارگران این است که اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای حفظ قدرت.» خرید و تعیین دستمزد بر اساس تورم واقعی و سبد معیشتی است. گزارش ها حاکی از آن است که مهاجرت نیروهای ماهر از کشور به کشورهای دیگر از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: جایگزینی این نیروی کار ماهر بسیار کند است و حتی سرمایه گذاران در کشورهای دیگر بیشتر از کشور خودمان سرمایه گذاری می کنند. وقتی حداقل دستمزد در کشورهای مذکور ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان است، کارگر ترجیح می دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی انجام شود.» او این مشکل را دور زد.

آمار رسمی در مورد مهاجرت کاری وجود ندارد

این موضوع حساسیت نمایندگان مجلس و ولی اسماعیلی نماینده مردم گرامی و رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی را در گفت و گو در خصوص نگرانی رئیس کانون اصناف از افزایش مهاجرت متخصصان برانگیخت. و کارگران حرفه ای از کشور به کشورهای همسایه. وی گفت: آمار رسمی از مهاجرت کارگران حرفه ای نداریم. شاید آماری در مورد موضوع نخبگان و پزشکان و متخصصان وجود داشته باشد، اما به عنوان کمیسیون اجتماعی آمار رسمی از مهاجرت کارگران حرفه ای و ماهر نداریم. بنابراین نمی توان در این مورد اظهار نظر قطعی کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته به دلیل تخصص کارگران در کشور به ویژه در بحث دستمزد که یک ماه بعد در لایحه بودجه مشخص می شود، باید این قشر را یک گروه ویژه بدانیم. ما باید دستمزد آنها را بر اساس تخصص و صنف کارگران تعیین کنیم نه اینکه نسخه یکسانی را برای همه کارگران اعمال کنیم. این روند قطعا برای میزان رضایت آنها موثر بوده و مهاجرت احتمالی آنها را کاهش می دهد.

اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر آمار رسمی از میزان مهاجرت نیروهای ماهر و حرفه ای به کشور نداریم تا بدانیم آیا این موضوع تبدیل به معضل یا بحران شده است. بنابراین ما باید آن را در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و بررسی کنیم. نامه ای به سازمان ها و نهادهای مربوطه بنویسیم و اگر متوجه شدیم آمارها بیشتر از گذشته است و این مشکل تبدیل به معضل شده است، هم ما و هم دولت باید اقدام جدی انجام دهیم.