کتک زدن مرده در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین کتک زدن مرده در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید کتک زدن مرده در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

کتک زدن مرده در خواب برای زن مجرد، زن متاهل، زن باردار، زن مطلقه یا مرد توسط سایت ترایب برای شما آورده شده است، زیرا در تعبیر اینکه آیا بیننده خواب می بیند که او متفاوت است. این کسی است که مرده را می زند یا مرده را در خواب می بیند که او را کتک می زند.

علاوه بر این رؤیت، بسته به اینکه بیننده خواب مرد باشد یا زن، مجرد باشد یا دختر جوان، تعبیر آن متفاوت است و در این مورد با جزئیات بیشتر آشنا می شویم.

همچنین بخوانید : دیدن مرده ای که در خواب با شما صحبت می کند

کتک زدن مرده در خواب برای زن

برای هر دختری که در خواب مرده را کتک می زند یا در خواب مرده ای را کتک می زند، این خواب می گوید:

 • اگر دختر مجردی در خواب کتک بخورد و بمیرد، ممکن است در روزهای آینده شرایط سختی را پشت سر بگذارد، اما بر آن غلبه خواهد کرد.
 • دیدن مرده کتک خورده در خواب دختر مجرد نیز بیانگر ازدواج این دختر در روزهای آینده است.
 • اگر دختری در خواب ببیند که کسی را زیاد کتک می زند تا بمیرد، ممکن است به این معنا باشد که دختر از راه غیر قانونی پول زیادی به دست آورده است.
 • دیدن دختر مجردی که توسط یکی از عزیزان مرده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است نیز بیانگر آن است که این دختر در آینده ای نزدیک خیر و معیشت زیادی را تجربه خواهد کرد.
 • اما اگر میت عصبانی شده و در خواب دختر را زده، ممکن است به این دلیل باشد که این دختر گناهان و گناهان زیادی مرتکب شده است و باید به سوی خدا بازگردد.
 • اگر کتک مرده بر دختر مجرد ظالمانه نباشد، این دختر می تواند به آرزوها و اهداف خود برسد.
 • همچنین بخوانید : سلام بر مرده در خواب

  کتک زدن مرده در خواب برای زن متاهل

  برای هر زن شوهرداری که تعبیر کتک زدن مرده را در خواب می پرسد، علمای تعبیر بر این باورند که این خواب می گوید:

 • اکثر متخصصان تعبیر بر این باورند که زن متاهلی که در خواب توسط مرد مرده ای به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، زنگ خطری است زیرا او مرتکب گناه می شود.
 • اگر مرده ای که زن شوهردار را کتک می زند پدرش باشد، این رؤیا هشداری است برای او که اسرار خانه اش را حفظ کند.
 • یا ضربه زدن پدر متوفی به تعبیر خوابپرداز متاهل ممکن است به این معنی باشد که او به زودی با مشکلات و اختلافات زناشویی روبرو خواهد شد.
 • اما اگر زن متاهل در خواب متوفی را کتک بزند، می تواند از طریق ارث، پول زیادی از متوفی بگیرد.
 • اگر زن شوهردار خود را ببیند که مرده را با چوب می زند، این رؤیت نشان دهنده بی وفایی او به مرده است.
 • اما برخی از متخصصان تعبیر بر این باورند که اگر زن متاهل در خواب مرده ای را کتک بزند، به خواست خدا، آن مرده جایگاه ویژه ای در آخرت پیدا می کند.
 • اگر زنی متاهل در خواب ببیند که مرده ای با چاقو به او ضربه می زند، ممکن است در روزهای آینده به دلیل اعمال غیرقانونی خود در معرض رسوایی قرار گیرد.
 • اما اگر مادر متوفی زن شوهردار را کتک بزند، خداوند پس از سالها انتظار به او پسر و دختر بدهد.
 • کتک زدن مرده در خواب برای زن باردار

  بینایی در خواب زن باردار مربوط به شرایطی است که در این دوران از بارداری خود تجربه می کند و یا ممکن است بینایی مربوط به سلامت جنین باشد به شرح زیر:

 • اگر زن باردار ببیند مرده ای به شدت به او ضربه می زند، می تواند در روزهای آینده او را در معرض مشکلات و بحران های سلامتی قرار دهد.
 • یا ممکن است زن باردار به دلیل خسارات مالی زیادی که در آینده نزدیک متحمل این زن خواهد شد مورد ضرب و شتم مردگان قرار گرفته باشد.
 • اگر زن باردار در خواب ببیند که پدر متوفی او را کتک می زند، این دید ممکن است نشان دهنده وضعیت بد روحی و سلامتی او در روزهای آینده باشد.
 • اما اگر کتکی که زن باردار در معرض آن قرار می‌گیرد شدید نباشد، این ممکن است نشانه موفقیت او در غلبه بر بحران سلامتی باشد که در معرض آن قرار دارد.
 • کتک زدن مرده در خواب برای زن مطلقه

  زن مطلقه اگر در خواب مرده او را کتک بزند، می تواند نگران شود، این رؤیا می گوید:

 • دیدن کتک خوردن زن مطلقه توسط مرده ناشناس در خواب به این معنی است که مردم از آبرو و آبروی او صحبت خواهند کرد.
 • به همین ترتیب، کتک خوردن یک زن مطلقه توسط مرده ممکن است هشداری برای او باشد که افرادی هستند که او را می خواهند.
 • کتک خوردن توسط یک دست مرده در خواب یک زن مطلقه ممکن است نتیجه آن باشد که آن زن در مشکلات مالی افتاده است و ممکن است به کمک خارجی نیاز داشته باشد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر دیدن مرده در خواب ابن سیرین

  کتک زدن مرده در خواب مرد

  برای هر مردی که بپرسد کتک زدن مرده در خواب به چه معناست، این خوابی است که بسته به رابطه بین مرد و مرده بیش از یک معنی متفاوت دارد به شرح زیر:

 • اگر مردی در خواب ببیند که مرده ناشناس او را کتک می زند، ممکن است این فرد در روزهای آینده در معرض مشکلات و بحران های مالی زیادی قرار گیرد.
 • اگر مرده در خواب ظاهر شود و با چاقو به شخصی ضربه بزند، ممکن است در روزهای آینده با مشکل جدی سلامتی مواجه شود.
 • مشت زدن انسان به بیش از یک مرده در خواب، بیانگر وجود منافقان و فریبکاران زیادی در اطراف این شخص است.
 • به عقیده برخی از متخصصان تعبیر، ضرب و شتم مرده در خواب، نشانه سفر خواب بیننده به خارج از کشور برای کسب علم یا امرار معاش است.
 • ضرب و شتم شدیدی که بیننده خواب دریافت می کند ممکن است هشداری باشد که او مرتکب گناهان زیادی شده و باید به سوی خدا بازگردد.
 • برخی از متخصصان تعبیر بر این باورند که کتک زدن مرده در خواب هشداری است برای بیننده ای که به طور غیرقانونی درآمد کسب می کند.
 • تعبیر خواب کتک خوردن مرده

  اگر مرده ای در خواب کتک خورده به نظر برسد، این تعبیر خواب برای هرکسی که آن را تجربه می کند می تواند هشدار دهنده باشد، زیرا نشان می دهد:

 • ظاهر شدن مرده ای که بیننده خواب می شناسد، کتک خورده در خواب، ممکن است هشداری باشد که این شخص باید برای او دعا کند.
 • دیدن مرده کتک خورده در خواب نیز بیانگر آن است که بیننده خواب در روزهای آینده با بحران های فراوان و مشکلات سخت مواجه خواهد شد.
 • اگر در خواب زنده، مرده را کتک می‌زند، ممکن است به این معنا باشد که میت از صدقه‌ای که زنده به او می‌دهد، بهره می‌برد.
 • تعبیر کتک زدن پدر مرده پسرش در خواب

  اگر بیننده خواب ببیند که پدر مرحومش در خواب او را کتک می زند، این خواب ممکن است بیانگر این باشد:

 • ضرب و شتم پدر متوفی ممکن است به دلیل بی احتیاطی آن پسر در انجام وظایف و خدمات مورد نیاز باشد.
 • یا اینکه پدر متوفی کتک زدن پسرش می تواند به این معنی باشد که همراهان بد زیادی در زندگی این فرد وجود دارد و باید مراقب آنها باشد.
 • اما برخی از مفسران بر این باورند که ضربه پدر متوفی به پسر نشان دهنده این است که پسر در محل کارش ترفیع معتبری دریافت کرده است.
 • تعبیر خواب گلوله مرده

  اگر خواب بیننده توسط مرده شلیک شود، این خواب ممکن است به این معنی باشد:

 • اصابت گلوله به بدن مرده بیانگر این است که خواب بیننده با بحران یا مشکل دشواری روبرو خواهد شد که ممکن است مدتی ادامه یابد.
 • یا اینکه در خواب مورد اصابت گلوله یک مرده قرار می گیرد، ممکن است نتیجه این باشد که خواب بیننده در معرض سخنان بد برخی از اطرافیانش قرار گرفته است.
 • اگر مرده به شخص زنده شلیک کند، ممکن است به این معنی باشد که بیننده خواب رنج خواهد برد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر دیدن مرده در حال خندیدن و صحبت کردن در خواب

  تعبیر خواب جنگ مرده و زنده

  اگر بیننده زنده در خواب ببیند که با یک مرده مبارزه می کند، این خواب می تواند به این معنی باشد:

 • دعوا با یک مرده در خواب می تواند ناشی از فشار روانی زیادی باشد که در زندگی بیننده خواب ظاهر می شود.
 • یا شاید دعوا با یک مرده در خواب نتیجه این است که خواب بیننده واقعاً با یکی از اعضای خانواده مشکل و مشاجره دارد.
 • جدال مرده و زندگان نیز نشان می دهد که این مرد با موانع زیادی روبروست که بر سر راه رسیدن به تعبیر خوابها و اهدافش قرار دارد.
 • تعبیر زدن مرده بر زنده در خواب ابن سیرین

  محقق ابن سیرین معتقد است که مرده ای که در خواب به شخص زنده ضربه می زند بیش از یک معنا را بیان می کند، از جمله:

 • ضربه زدن یک مرده به یک فرد زنده نشان می دهد که این فرد در زمینه کاری فعلی خود جایگاه مهمی دارد.
 • دیدن کتک خوردن زنده نیز بیانگر این است که شخص زنده با یکی از بستگان متوفی ازدواج خواهد کرد حتی اگر مجرد باشد.
 • اگر مرده‌ای که به شخص زنده ضربه می‌زند، یکی از والدین باشد، این رؤیت ممکن است حاکی از فراوانی خیر و روزی باشد که بر سر راه آن شخص قرار می‌گیرد.
 • یک مرده که با چوب به یک فرد زنده ضربه می زند ممکن است به این معنی باشد که این فرد در محل کار مشکل دارد و ممکن است بخواهد آن شغل را تغییر دهد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر گریه مرده در خواب ابن سیرین بدین ترتیب با تعبیر کتک زدن مرده در خواب و معانی مختلفی که این خواب بیان می کند آشنا شدیم که ممکن است برخی از آنها مثبت باشد. و برخی از آنها که بسته به رابطه زنده و مرده و برخی جزئیات در بینش می تواند منفی باشد.