گنجینه نهفته در قلب بارسلون

به گزارش باملین، همانطور که کاجارو نوشته است، باستان شناسان در حین حفاری برای بازسازی ساختمان و کشف کارخانه شکلات سازی قرون وسطایی، پنجره ای به تاریخ گشودند.

سفر در زمان:

محققان منطقه Ciutat Vella باستان شناسی را به سفر در زمان تبدیل کرده اند. لایه های تاریخ مانند یک کتاب مصور داستان های خود را آشکار می کردند. یک عمارت قرن چهاردهمی، یک حیاط قرن هفدهمی و قلب تپنده یک کارخانه شکلات سازی قرن نوزدهمی در این مکان گرد هم آمده است.

راز عمارت:

این عمارت که زمانی پناهگاه فقرا بود، در نهایت تبدیل به یک خوابگاه شد و سرانجام در سال ۱۸۲۵ با شکلات پوشانده شد. کارخانه کلمنته گواردیا با لوزی های نفیس و شکلات های سنگی وانیلی خود نامی درخشان در تاریخ صنعت شکلات سازی در بارسلون به ثبت رسانده است.

سند شهرت:

سالنامه نمایشگاه جهانی بارسلونا در سال ۱۸۸۸ گواهی بر شهرت و محبوبیت این کارخانه در سراسر اسپانیا و مستعمرات آن است. ظروف انباری، انبر بزرگ و بشقاب های سربی تنها یادگاری از این کارخانه معروف هستند که داستان شکوه آن را زمزمه می کنند.

افتتاح این کارخانه دریچه ای به تاریخ صنعت شکلات در بارسلون گشود. باستان شناسان با کاوش در این مکان، داستان سرایان گذشته هستند که شنوندگان را به داستان می کشانند.

این کشف یادآور این است که هر سنگفرش در خیابان های بارسلون داستانی از گذشته را به همراه دارد. باستان شناسان با حفاری عمیق در خاک، گنجینه های نهفته در تاریخ را به امروز می آورند و راه را برای نسل های آینده روشن می کنند.

گوهری پنهان در قلب بارسلونا