یک جای خالی داریم، یافتن گزینه مناسب با هوش شما!

باملین: در معمای ریاضی زیر چهار جدول دایره‌ای شکل دیده می‌شوند که یک سری اعداد را در خود جای داده اند. جای یک عدد در جدول آخر خالی باقی مانده است. آیا می‌توانید با استدلالی منطقی عددی که باید به جای علامت سوال قرار بگیرد را مشخص کنید؟

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است…………………….

پاسخ: عددی که باید به جای علامت سوال قرار بگیرد، ۲۰ است. در تصویر زیر روش حل این معمای ریاضی ارائه شده است.