یک لحاف در خواب برای یک زن متاهل از نظر قرآن و معبران معروف

دراین مطلب از سایت باملین یک لحاف در خواب برای یک زن متاهل از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید یک لحاف در خواب برای یک زن متاهل را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

لحاف در خواب برای زن متاهل معانی زیادی دارد، زیرا لحاف چیزی است که انسان را از سرما محافظت می کند و کمتر خانه ای است که خالی از لحاف نباشد، زیرا رها نمی شود، به خصوص در زمستان. اما آیا ظاهر آن در خواب همین معنی را دارد؟ در سایت باملین با این موضوع آشنا می شویم.

لحاف در خواب برای یک زن متاهل

لحاف برای گرم کردن استفاده می شود و می تواند از مواد زیادی مانند پنبه، پشم و ابریشم ساخته شود و در حالت های مختلف در هنگام خواب یافت می شود، مانند لحاف پاره یا کثیف و رنگ آن نیز می تواند متفاوت باشد. در خواب، هر یک از این موقعیت ها اغلب تعبیر متفاوتی از لحاف در خواب برای یک زن متاهل دارد.

اگر زن شوهردار در خواب لحافی ببیند چنین تعبیر می شود:

 • لحاف برای دختر متاهل اغلب به شوهر تعبیر می شود و هر چه لحاف سنگین تر باشد، وابستگی او به شوهر بیشتر می شود.
 • اگر در خواب لحافی ببینید که اکثراً زرد رنگ است، بیانگر احتمال ابتلای زن متاهل به بیماری سختی است که درمان آن دشوار است.
 • اگر زن متاهلی خواب لحافی را ببیند که بیشتر سبز است، بیانگر آن است که این زن خوب است، می تواند شوهرش را راضی کند و فرزندانش را تربیت کند.
 • اگر در خواب زن متاهل لحاف زیبا و تمیز باشد، نشان دهنده خوشبختی او در زندگی است و به زودی خبرهای خوشی به او خواهد رسید.
 • اگر در خواب لحاف دوخته شود، بیانگر آن است که اختلاف او با شوهرش تمام می شود و رابطه اش با او بهتر می شود.
 • اگر زنی متاهل در خواب لحاف صورتی ببیند، نشان دهنده خوشبختی و ثباتی است که در زندگی با شوهرش دارد.
 • وقتی زنی متاهل لحافی را می بیند که بیشتر رنگش سفید است و زیبا به نظر می رسد، نشان دهنده ثروت مالی شوهرش، عشق او به او و نزدیکی او به او است.
 • لحاف مشکی در خواب زن متاهل نشانه ناسازگاری او و شوهرش است.
 • اگر در خواب زن متاهل لحاف پاره شود، بیانگر مشکلات در زندگی خانوادگی و روابط بد بین آنها است.
 • معنی لحاف در خواب زن باردار

  پس از دانستن معنی لحاف در خواب برای زن متاهل، باید معنای این خواب را روشن کنیم، اگر این زن بچه جدیدی باردار باشد، خواب لحاف را می توان به زن باردار تعبیر کرد. نکات زیر:

 • لحاف در خواب زن حامله بیانگر این است که به خواست خدا زایمان آسان می شود.
 • اگر زن حامله ای در خواب خود را با لحاف پوشانده ببیند، بیانگر آن است که نوزادی که از آن زن به دنیا می آید، انشاءالله پسر خواهد بود.
 • دیدن لحاف در خواب یک زن باردار بیانگر عشق شوهرش به او و توانایی او در تحمل مسئولیت است.
 • اگر زن حامله در خواب لحافی از پشم ببیند، معنایش آن است که خیر بسیار و روزی بسیار به او می رسد.
 • اگر زن باردار برای نوزادش لحاف کوچکی بخرد، نشان دهنده آن است که فرزندی خواهد داشت که در سلامت و تندرستی کامل خواهد بود.
 • همچنین تمیز کردن لحاف خانم باردار نشان دهنده سهولت زایمان و سلامت نوزاد تازه متولد شده است.
 • در خواب زن باردار اگر نوزاد را در لحاف بگذارد به معنی ایمنی جنین، زایمان آسان و سلامتی مادر و جنین است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب سرد

  تعبیر لحاف در خواب ابن سیرین

  تعبیر ابن سیرین در تعبیر خواب لحاف بسیار است از جمله:

  پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

 • به گفته ابن سیرین دیدن لحاف در خواب به معنای خریدن کنیز است.
 • دیدن لحاف در خواب نیز بیانگر حالت خوشبختی است که بیننده خواب تجربه خواهد کرد.
 • اگر لحاف سوخته، پاره یا پاره شده باشد نشان دهنده این است که او با همسرش مشکل دارد.
 • به گفته ابن سیرین، دیدن لحاف در خواب، پوشش و دلیلی بر صلح و آرامش در روابط زن و مرد است.
 • قالیچه در خواب بیانگر زندگی شاد در ازدواج زن و مرد است.
 • دیدن لحاف برای دختر در خواب بیانگر موقعیتی است که از آن لذت خواهد برد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب پتو پوشاندن بیمار

  معنی لحاف در خواب از دیدگاه نابلسی

  از دیدگاه ابن سیرین، هر مورد از دیدن لحاف در خواب معنایی متفاوت دارد و این امر در موارد زیر مشهود است:

 • به گفته النبلسی اگر لحاف تمیز باشد برای بیننده خوب است.
 • اگر رنگ لحاف بیشتر تیره یا سیاه باشد نشان دهنده کینه، نفرت یا کینه توزی نسبت به بیننده خواب است.
 • اگر لحاف بلند باشد نشان دهنده فراوانی رزق است، اما اگر لحاف کوتاه باشد نشان دهنده کمبود رزق است.
 • اگر بیننده خواب خود را در حال تمیز کردن لحاف ببیند، نشان دهنده سود یا خیری است که پیش رو دارد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب پتو پوشاندن روی خواب

  شرح خواب لحاف به روایت ابن شاهین

  از نظر ابن شاهین خوابیدن بر لحاف معانی زیادی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • به گفته ابن شاهین، دیدن لحاف در خواب غالباً به معنای زن یا خریدن کنیز بیننده است.
 • اگر لحاف ابن شاهین دزدیده، پاره یا سوزانده شود، بیانگر مشکل بین او و همسرش و از هم گسیختگی روابط آنهاست.
 • اگر خواب بیننده لحاف نجس ببیند، به این معناست که زنی خواهد داشت که با او، عقاید و سبک زندگی او مطابقت ندارد و او همسر بدی خواهد بود که زبانی خشن دارد.
 • دیدن لحاف سیاه در خواب، بیانگر آن است که مردی همسری خواهد داشت که از زهد و تقوا بهره مند باشد یا غمگین و نگران باشد و چیزی بر او اثر بگذارد.
 • از نظر ابن شاهین دیدن لحاف نو و تمیز در خواب دو تعبیر دارد، می تواند به معنای کرامت و علم زیاد باشد یا نعمت داشتن همسری عالم و پارسا.
 • اگر لحاف بیشتر آبی باشد نشان دهنده سهولت بارداری برای زن و ایمنی او و سلامت جنین او است.
 • به گفته ابن شاهین، لحاف قرمز در خواب بیانگر نزاع بین مردم است و این نزاع اغلب توسط زنان ایجاد می شود.
 • لازم به ذکر است که اگر شکل و ظاهر لحاف تعمیر شود، خواب نویدبخش است، اما اگر شکل و ظاهر لحاف آسیب ببیند، خواب هشدار است.