۱۰ روز فرار سرمایه از بورس

به گزاش باملین به نقل از اقتصاد نیوز، در مجموع کل معاملات هفته اخیر ۳ هزار و ۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۶۱۹ میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر روند خروج سرمایه از بورس تهران تداوم داشت. در اولین روز هفته ۹۳۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در روز یکشنبه ۶۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.

رقم خروج پول حقیقی در روز دوشنبه نیز ۴۹۵ میلیارد تومان بود و روز سه‌شنبه ۹۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته شاهد خروج پول برای دهمین روز متوالی بودیم و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار ۱۲۳ میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته ۳ هزار و ۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۶۱۹ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۲۶۶ درصد افزایش یافته است.

بورس

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

روز شنبه نماد معاملاتی فصبا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. پس از فصبا، نمادهای دی، وخارزم، فولاد و شستا در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل نمادهای خبنیان، ثجنوب، ونوین، سنیر و وملی بیشترین ورود پول را داشتند.

روز یکشنبه نیز نماد فصبا بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کرد. شتران، فولاد، دی و شبندر در رتبه‌های بعدی بودند. در سوی دیگر، خبنیان، ذوب، وسبحان، پکرمان و فسبزوار بیشترین ورود پول را داشتند.

روز دوشنبه باز هم بیشترین خروج سرمایه به نماد فصبا تعلق داشت و دی، فولاد، داتام و فملی در رتبه‌های بعدی بودند. در سوی دیگر، نمادهای ثمسکن، خبنیان، واتی، شاوان و ثغرب بیشترین ورود را داشتند. در روز سه‌شنبه نیز بیشترین خروج به فصبا، فولاد، وبملت، شستا و فملی اختصاص داشت و نمادهای وآتوس، شاوان، کسرام، ومعلم و وثنو بیشترین ورود پول را داشتند.

در آخرین روز هفته بیشترین خروج پول متعلق به نماد پارسان بود. فصبا، تفارس، نخریس و وبملت در رتبه‌های بعدی بودند و در سوی دیگر کسعدی، فزر، فملی، کسرام و کالا بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را داشتند.