مرور برچسب

آداب معاشرت

آداب معاشرت ساده، اما اساسی که همیشه آن‌ ها را زیر پا می‌گذاریم

چه لزومی دارد که یک انسان مدرن آداب معاشرت بداند؟ زندگی ما شتاب زیادی دارد، غذایمان را به سرعت می‌خوریم، تمام روز را در لباس خانه سپری می‌کنیم و در لیوان‌های کاغذی چای یا قهوه می‌نوشیم. اما خوب است که گاهی از این سرعت بکاهیم، با آرامش…