مرور برچسب

آرایش چال لپ

به همین راحتی چال لپ داشته باشید! | ۵ ترفند آرایشی برای ایجاد چال لپ

 چال لپ یکی از زیبایی هایی است که عده ای آن را خدادادی دارند و نیازی به آرایش خاصی برای ایجاد آن ندارند. اما اگر شما هم دوست دارید که چال لپ داشته باشید و کیوت تر نشان داده شوید کار سختی ندارید و می توانید با ترفندهای آرایشی چال لپ…