مرور برچسب

آشپزی

در عرض ۱۰ دقیقه این خوراک دال عدس هندی رو درست کن!

وقتی نام یک غذا با هندی بودن پیوند می خورد، ذهن ها به سمت فلفل و تندی می رود. درست است که غذاهای هندی همیشه تند هستند و شاید مناسب بچه ها نباشند، اما این به معنی غیر قابل خوردن نیست. گاهی اوقات غذاهای تند هم لذیذ هستند و می توانند خواص…