مرور برچسب

آموزش و پرورش

تصویب طرح تعطیلی مدارس در زمستان به جای تابستان چقدر صحت دارد؟!

به گزارش باملین در چند سال اخیر بارها طرح هایی برای تعطیلی مدارس در فصل زمستان به جای تابستان مطرح شده است که هنوز هیچ کدام از آنها اجرایی نشده اند. رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش گفت: طرحی که بخواهد تعطیلات مدارس را ساماندهی…