مرور برچسب

آنتی بیوتیک

مصرف خودسرانه آنتی‌ بیوتیک به این دلایل ممنوع است!

آنتی‌بیوتیک‌ها و حتی برخی مسکّن‌ها ازجمله دارو‌هایی هستند که در کابینت و یخچال خانه‌های اکثر ایرانی‌ها به مقدار فراوان وجود دارد. این دارو‌ها ممنوعیت نسخه هم ندارند. یعنی اگر بدون نسخه به داروخانه بروید و هر تعداد که بخواهید، داروخانه،…