مرور برچسب

اختلالات حافظه

کم خوابی در سنین جوانی با بروز مشکلات حافظه ارتباط مستقیم دارد!

محققان دریافتند افرادی که اختلال خواب را در اوایل بزرگسالی داشتند، در مقایسه با افرادی که بهترین کیفیت خواب را داشتند، بیش از دو برابر احتمال عملکرد ضعیف در تفکر در دوران میانسالی داشتند. به گزارش مهر، در عین حال، محققان هیچ ارتباطی…