مرور برچسب

اختلال در عملکرد احساسی

کم‌ خوابی چه بلایی سر عملکرد احساسی تان می آورد؟

به گزارش باملین همه خیلی خوب می‌دانید که کمبود خواب نه تنها شما را بی‌رمق می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیرات فیزیکی مضری بر بدن داشته باشد. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آن بی‌خوابی‌ها و بیدارباش‌های شبانه اثرات بدتری هم دارند و میزان…