مرور برچسب

اد استوری اینستاگرام

چرا نمی تونم اد استوری کنم؟

یکی از ویژگی های اصلی اینستاگرام که می تواند در افزایش ویوی پست ها موثر باشد، اد استوری کردن پست هاست. در واقع هنگامی که شما یک پست را منتشر می کنید، خودتان و دیگران می توانند با انتخاب گزینه به اشتراک گذاری پست، آن را در استوری خود بازنشر…