مرور برچسب

ارزش سهام اینستاگرام

سهام اینستاگرام در سال ۲۰۲۴ چقدر ارزش دارد؟

باملین: اینستاگرام در سال ۲۰۲۰ توانست به یک مرکز بازاریابی و تبلیغات دیجیتال تبدیل شود و درآمد خود را به ۲۴ میلیارد دلار برساند در صورتی که در سال ۲۰۱۹ درآمد اینستاگرام ۱۷.۷ میلیارد دلار بود. این پلتفرم محبوب ثابت کرده که مهمترین پلتفرم…