مرور برچسب

از بین بردن خط پیشانی

اگه موقع اخم روی پیشونیت خط میوفته این کارها رو انجام بده!

یکی از مشکلاتی که شاید خیلی از ماها با آن دست و پنجه نرم می کنیم، خط های روی پیشانی است. هنگامی که ابروهایمان را به پایین یا بالا می بریم و یا به اصزلاح اخم می کنیم، خط های متعددی روی پیشانی و بین ابروها به وجود می آید که اصلا ظاهر خوشایندی…