مرور برچسب

استوری عاشقانه

متن عاشقانه‌‌ کوتاه و جذاب برای فرستادن به عشقم

در این مطلب از باملین کلی متن عاشقانه کوتاه و جذاب آماده کردیم تا برای عشق خودتون بفرستید. تـو دلیل لبخندهای مـن هستی اگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستم پس هرگز از خندیدن دست بر ندار در دنیای من یک تو کافی ست تا بهشت را…