مرور برچسب

اشتباهات لباس پوشیدن

اشتباهات خرید لباس که به استایل شما صدمه می زند!

گاهی اوقات لباسی را می خرید که در اولین بار که از آن استفاده می کنید از خریدن آن پشیمان می شوید. این موضوع به خاطر انتخاب اشتباه شما در خرید لباس است. احتمالا برای شما هم پیش آمده که فروشنده ها هر لباسی که می پوشیدید از آن تعریف می کنند…