مرور برچسب

اقساط وام مسکن ملی

قسط وام مسکن ملی را به صورت پلکانی پرداخت کنید!

به گزارش باملین و به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ٢٣ درصد به ١٨ درصد، اقساط این تسهیلات پلکانی خواهد شد. هادی عباسی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در…