مرور برچسب

انتخاب اسم

این اسم در نامگذاری نوزادان رکورد زد!

به گزارش باملین، بیشترین نامگذاری در ۹ ماهه اول امسال در کشور به نام مبارک حضرت فاطمه (س) بوده است. براساس این گزارش، بیشترین فراوانی نام برای دختران با نام فاطمه با عدد ۱۰ هزار و ۷۷۱، جزء نام منتخب برای انتخاب نام نوزادان دختر متولد…