مرور برچسب

انتقال سهام عدالت به وراث

هرکاری که به سهام عدالت مرتبط باشد رایگان است / سود، انتقال سهام متوفیان به وراث و … بدون…

به گزارش باملین امروز دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت خبر خوشی را اعلام کرد. مهدی حاجی وند در این خصوص اظهار کرد: برای دریافت تمامی خدمات مربوط به سهام عدالت از جمله «سود، انتقال سهام متوفیان به وراث و برگزاری مجامع…