مرور برچسب

ایستگاه وکیل الرعایا شیراز

زیباترین ایستگاه مترو کشور را در شیراز ببینید / این ایستگاه شما رو به ۲۰۰ سال قبل میبره!

به گزارش باملین ایستگاه های مترو در تمام دنیا بر اساس تاریخچه و نمادهای فرهنگی هر کشور طراحی می شود. شاید در ایستگاه های مترو تهران زیبایی چندانی نبینید و همگی به صورت یکسان طراحی شده باشند، اما اگر تصاویر ایستگاه مترو وکیل الرعایا شیراز را…