مرور برچسب

بازنشستگان تامین اجتماعی

خبر خوب برای بازنشستگان؛ عیدی جدیدی که فقط به بازنشسته ها تعلق می گیرد!

به گزارش باملین هفته گذشته بود که مجلس با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کرد و دلیل اصلی آن هم عدم توجه به متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1403 بود. ساعاتی پیش بود که طبق اخبار منتشر شده از سوی داوود منظور جمع‌بندی مجلس این شد که به لایحه…

حقوق بازنشستگان به این شکل محاسبه می شود / نحوه محاسبه حقوق بازنشسته ها

به گزارش باملین و به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی تصویب شد. وی توضیح داد: طبق این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی…