مرور برچسب

بازگشت امیر تتلو به ایران

آیا امیر تتلو بازداشت شد؟ بررسی وضعیت خواننده پرحاشیه در ترکیه!

به گزارش باملین امیر تتلو از پرحاشیه ترین خواننده های ایران بود که سالهاست به ترکیه مهاجرت کرده و همچنان حاشیه های فراوانی را ایجاد کرده است. آخرین حاشیه مربوط به او ادعای بازگشتش به ایران بود که پس از آن در فرودگاه هم حاضر شد ولی پس از…