مرور برچسب

بازگشت تتلو به ایران

خواننده پرحاشیه خبر از بازگشتش به ایران داد! / بازگشت تتلو واقعیت دارد؟

به گزارش باملین امیر تتلو از آغاز کار حرفه ای خود همیشه پرحاشیه ترین خواننده ایرانی بوده است و تا به امروز هم دست از این حاشیه سازی ها برنداشته است. او که در این مدت با پرونده خانه وحشت روبرو شده بود و حتی پلیس ترکیه اقداماتی را بر علیه او…