مرور برچسب

باقالی

ترفندهای پختن سریع باقالی خشک در خانه

در این مقاله از باملین می‌توانید با ترفند‌های پختن سریع باقالی خشک آشنا شوید. برای نرم شدن باقالی چه کنیم؟ بهترین ترفند پختن سریع باقالی خشک چیست؟ اگر امتحان کرده باشید، حتما می‌دانید که پختن باقالی خشک کمی بیشتر از باقالی تازه طول…