مرور برچسب

بدنسازی

درک لانسفورد با این پیام از خجالت هادی چوپان درآمد!

به گزارش باملین درک لانسفورد پس از قهرمانی در مسابقات مستر المپیا با یک پیغام زیبا از هادی چوپان که نایب قهرمان این مسابقات شد تشکر کرد. پیغام زیبا و پهلوانانه درک لانسفورد به هادی چوپان بعد از قهرمانی: ممنون قهرمان ! تو منو به‌ جلو…