مرور برچسب

برداشتن ناخن

اگه ناخن کاشتی و میخوای برداری باید این نکته ها رو بدونی! | نکات مهم ریموو کاشت ناخن

چند سالی هست که در بین ایرانیان هم کاشت ناخن مد شده و افراد زیادی به این کار روی آورده اند. البته که این مد از تب و تاب افتاده و نسبت به چند سال اخیر کمتر کسی به سراغ کاشت ناخن های عجیب و غریب می رود. اگر شما هم از کاشت ناخن پشیمان شده اید…