مرور برچسب

بهبود بیماری

برای بهبود هر بیماری چه ورزش هایی نیاز است؟

تحقیق بین‌المللی کنونی، روال‌های ورزشی خاص مرتبط با کاهش قابل توجه میزان مرگ‌ومیر را روشن کرده است. به گزارش باملین به نقل از ارث، این تحقیق که در چهار کشور انجام شده است و عادات سلامتی نیم میلیون آمریکایی را بررسی می‌کند، رژیم…