مرور برچسب

بهترین رژ لب برای لباس تیره

رژ لبتو اینطوری با لباست هماهنگ کن!

رژ لب قطعا یکی از مهمترین لوازم آرایشی است که در چهره هر فردی تاثیر زیادی خواهد داشت. با توجه به رنگ های جیغی که برای رژ لب تولید می شود، معمولا این قلم از محصولات آرایشی بیشتر جلب توجه میکند. برای این که این توجه کمتر شود و به نوعی تعادل…