مرور برچسب

بیماران قلبی

بیماران قلبی در معرض افسردگی قرار دارند

تیم تحقیق توضیح داد که روان درمانی فعال سازی رفتاری با ترویج مشارکت در فعالیت‌هایی که بیمار از آن‌ها لذت می‌برد، کار می‌کند. به گزارش باملین، دکتر «واگوی ایشاک»، سرپرست تیم تحقیق در بیانیه خبری بیمارستان لس آنجلس، گفت: «مهمترین یافته…