مرور برچسب

ترفند داشتن پوست شفاف

چطوری بدون لوازم آرایش پوست درخشان و شفاف داشته باشیم؟

چطوری بدون لوازم آرایشی پوست درخشان و شفاف داشته باشیم؟ آرایش کردن می تواند تا حد زیادی پوست شما را شفاف کند و لکه ها و عیوب صورت را بپوشاند. اما همیشه نمی توان از لوازم آرایشی استفاده کرد و استفاده مداوم از لوازم آرایشی ممکن است پس از…