مرور برچسب

ترفند کوچک نشان دادن بینی

دیگه لازم نیست پول عمل بینی بدی! فقط با آرایش کردن دماغتو کوچیک کن!

بینی های بزرگ و قوز دار و یا پهن و گوشتی همیشه مایه دردسر بوده اند و افرادی که از این نوع بینی ها بهره میبرند، از بینی خود راضی نیستند. البته که هر کسی سلیقه خودش را دارد و نمیتوان گفت فقط بینی های قوس دار و کوچک زیبا هستند، اما باید گفت که…