مرور برچسب

تعطیلی تهران

هزینه هر روز تعطیلی تهران چقدر است؟

به گزارش باملین به نقل از فردا نیوز، پیرهادی گفت: با در نظر گرفتن تاثیرات پدیده ریزگردها در آلودگی هوای کشور، متاسفانه  بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی بیش از 40 میلیون ایرانی، درمعرض آلودگی هوای قرار دارند، از آنجا که ذرات معلق آلودگی…