مرور برچسب

تعطیلی شنبه ها در ایران

از قانون تغییرات در تعطیلات آخر هفته چخبر؟ پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد یا جمعه و شنبه؟

به گزارش باملین در ماه های اخیر اخباری مبنی بر تغییر تعطیلات آخر هفته شنیده میشد که تکلیف این موضوع مشخص نشد. این طرح که پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد یا جمعه و شنبه هنوز به تصویب نرسیده و موافقان و مخالفان خود را دارد. عده ای از لحاظ فرهنگی…