مرور برچسب

تقویت حافظه

چگونه با فعالیت های روزانه حافظه خود را تقویت کنیم؟

به گزارش باملین شما می‌توانید با یادداشت کردن تمام وظایف، برنامه درسی، تاریخ امتحانات و ... آن‌ها را پیگیری کنید. ایجاد لیست کار‌های روزانه به شما کمک می‌کند تا عملکرد‌های کلیدی را که باید انجام دهید به خاطر بسپارید. اما در مورد تمام دانش…