مرور برچسب

تقویم جدید

دانلود تقویم سال ۱۴۰۳ / لیست تمام تعطیلات رسمی ۱۴۰۳

به گزارش باملین، سال ۱۴۰۳ شمسی، سال کبیسه (اسفند ماه ۱۴۰۳ سی روز کامل می‌باشد) و این سال دارای ۳۶۶ روز است. نماد حیوان سال ۱۴۰۳ اژدها (نهنگ) است. اژدها سمبل قدرت، اقتدار، مقام، احترام، شانس، موفقیت، و ظرفیت است. رنگ سال ۲۰۲۴…