مرور برچسب

تمیز کردن ماشین ریش تراش

بهترین روش برای تمیز کردن ماشین ریش تراش که باید یاد بگیری!

با هر بار استفاده از ماشین ریش تراش، مقدار زیادی از ریش های شما درون تیغه های آن میماند و اگر آن را تمیز نکنیم رفته رفته این تعداد از ریش بیشتر و بیشتر میشود و باعث کندی تیغ و یا حتی خرابی ماشین ریش تراش میشود. از آن گذشته این موضوع میتواند…