مرور برچسب

تهیه فیلم از صفحه گوشی

چجوری از صفحه گوشی فیلم بگیریم؟

چجوری از صفحه گوشی فیلم بگیریم؟ شاید شما هم در موقعیت های مختلف نیاز داشته باشید که به جای اسکرین شات گرفتن، از صفحه موبایل فیلم بگیرید. گاهی اوقات برای ضبط صداهای فرستاده شده در چت، گاهی برای ضبط یک فیلم به جای دانلود کردن آن…