مرور برچسب

جایگزین نمک

به جای نمک از این استفاده کنید!

فرشیدی، معاون وزیر بهداشت گفت: در بازار انواع مختلف نمک موجود است، اما نحوه تهیه و اینکه چه استانداردی دارد، مشخص نیست و تحت عنوان نمک دریا و ... عرضه می‌شود، در حالیکه مردم باید آگاه باشند که این نوع نمک‌ها قابل مصرف نیست و برای سلامتی…