مرور برچسب

جمعیت ایران امسال

جمعیت ایران توسط سازمان ملل مشخص شد! | ایران چقدر جمعیت دارد؟

به گزارش باملین و به نقل از تسنیم کنفرانس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود جمعیت 89 میلیونی را برای مردم ایران حساب کرده است که این آمار نشان دهنده 0.71 درصدی رشد جمعیت ایران است و کمتر از متوسط جهانی میباشد.…