مرور برچسب

حافظه

عوامل تخریب‌ کننده حافظه!

آیا به خودتان می‌بالید که قادرید چند کار را به طور هم‌زمان انجام بدهید؟ هر چند در نگاه اول ممکن است مهارت به نظر برسد؛ اما تحقیقات نشان می‌دهد انجام هم‌زمان چند کار در واقع مغز ما را آشفته می‌کند، خلاقیتمان را کاهش می‌دهد و باعث افزایش…