مرور برچسب

حجاب بان

بازگشت گشت ارشاد به مترو باز هم حاشیه ساز شد!

به گزارش باملین تصاویری طبق تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از ایستگاه مترو و سطح شهر اخیرا برخی از آمران به معروف، هنگام تذکر‌دادن به زنان، در‌حال تصویربرداری از آنها هم هستند. روزنامه شرق ابعاد حقوقی تصویربرداری‌های آمران به معروف در…