مرور برچسب

خاطرات اردوی نوروزی

خاطره من از اردوی نوروزی | از جمع‌بندی تا تفریح

اوایل اسفند ماه بود که برای اولین‌ بار تصمیم خودم رو برای شرکت در اردوی نورزی گرفتم. اما برای مطرح کردن اون نزد خانواده دودل بودم. درست در همان روزها موضوع ایام نوروز در خانه ما مطرح شد. موضوع رو برادر کوچکترم پیش کشید و نگران سفر نوروزیش…